Анекдот: про жіночий вік

Як все-таки різняться роки…

В бурні 18 років, шоб затягти дівку в ліжко, треба було тільки напоїти її…

Ну а в 35 років, вже приходиться весь вечір дивитися, шоб вона не нажралась!